Marka Tescili

Marka Tescili

Marka Tescili

Marka Nedir?
Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.

Firmamız, marka tescili başvurusu talebinde bulunan müşterilerin beyan etmiş olduğu markanın veya markaların ilgili sınıflarda ön incelemesi yapılarak daha önceden tescil edilip edilmediğini kontrol eder. Eğer ilgili sınıflarda beyan edilen marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer marka bulunmaması halinde marka tescil başvuru süreci, yetkili vekil tarafından müşteriye marka tescili ile ilgili süreç bildirimleri yapılarak başlatılır.
İlgili markanın tabi olduğu tüm süreçlere ilişkin işlemler (yayına itiraz, karşı görüş bildirme, ilgili harçların yatırılması, marka devir işlemleri, geri çekme işlemleri, marka yenileme işlemleri vb.) yetkili vekil tarafından yapılır. Markanın tüm süreçleri ile ilgili bilgilendirmeler müşteriye zamanında bildirilir.

MARKA İŞLEMLERİ

Marka Başvuru
Şahıs, şirket veya kuruluşların, tescili talebinde bulundukları sözcük, şekil, renkler, harfler, sayılar ve seslerin tescili için bu markayı hangi sektörlerde kullanacağını sınıf seçimi yapıp belirterek yaptıkları başvurudur.

Marka Savunma
Bültene çıkan bir markaya başka marka sahipleri tarafından itiraz edildiğinde itiraza karşı görüşlerinizi içeren metin ve belgelerin bir aylık süre içerisinde sunulabilir.

Marka Yayına İtiraz
Kısmi veya tam onayı yapılmış bir marka ile ilgili olarak, gerçek veya tüzel kişiler ile ilgili kuruluşlar markanın ayırt edici nitelik vasfına sahip olmadığı gerekçesiyle ya da hak sahipliğine dayanarak ilan tarihinden itibaren iki ay içinde yayında olan markalara itiraz edebilirler.

Karara İtiraz
Marka hak sahipleri, kurumun markaya ilişkin herhangi bir işleme veya başka markalarla ilgili yapmış olduğunuz işlemlere ( marka başvuru ret-kısmi ret, marka savunma, karşı görüş bildirme, yayına itiraz, karara itiraz gibi) verdiği kararlara süresi içerisinde ücretini ödeyerek itiraz edebilirler.

Marka Belge Düzenleme
Marka tescil kararı tebliğ edildiğinde, tebliğ tarihinden itibaren 2(iki) ay içerisinde marka tescil ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

Marka Devir-Kısmi Devir
Tescil edilen markanın tamamının veya marka emtiasının bir kısmının başka bir şahıs ya da firmaya devredilmesi işlemidir.

Marka İzleme
Tescil edilen markanın veya markaların taklit edilmesinin ve ayırt edilemeyecek kadar benzer olmasının önüne geçmek için, kuruma diğer kişi veya kuruluşlar tarafından başvurusu yapılan markaların bültende izlenmesi, takibi sağlanır ve benzer görülen markalara gerekli itirazlar süresi içinde ücretini ödeyerek yapılır.

Marka Yenileme
Tescili tamamlanan markaların, başvuru tarihinden itibaren 10 yıl sonra marka yenileme ücreti yatırılarak yenilemesi yapılır. Bu süreç 10 yıl dolduğu tarihten 6 ay öncesinden başlar ve 10 yılın dolduğu tarihe kadar devam eder. İlgili süre içerisinde ödenmeyen marka yenileme ücreti, 10 yıl sürenin dolduğu tarihten itibaren 6 ay içerisinde cezalı olarak ödenebilir.

Yurt Dışı Marka Tescili
Madrid Protokolü kapsamında markaların yurtdışında da tescil edilmesi mümkündür.

Adres Değişikliği
Kurumda marka hak sahipleri güncel adreslerini bildirerek değiştirme imkanına sahiptir.

Unvan Değişikliği
Marka sahipleri, unvanlarında değişiklik olması durumunda kurum nezdinde unvan değişikliklerini yapmak zorundadırlar.

Merhaba. WhatsApp Yardım Hattımıza Hoşgeldiniz. Nasıl yardımcı olabiliriz?
Merhaba. Telefon Yardım Hattımıza Hoşgeldiniz.
Merhaba. Bize haritadan kolayca ulaşabilirsiniz.