Doğalgaz Bacaları Belgelendirme

Doğalgaz Bacaları Belgelendirme

Doğalgaz Bacaları Belgelendirme

TS EN 1856-1 :2010 METAL BACA SİSTEMİ BİLEŞENLERİ CE İŞARETLEME

1200 mm çapa kadar negatif ve pozitif metal baca üreten üreticiler ilgili üretim kapsamlarında Yapı malzemeleyi yönetmeliğine göre CE işareti almak zorundadırlar.

TS EN 1856-2:2010- METAL BACA ASTARLARI VE BACA BAĞLANTI BORULARI

1200 mm çapa kadar negatif ve pozitif metal baca üreticileri, baca bağlantı boruları 
( dirsek, şapka vb) için CE işretleme yapmak durumundadırlar.

TS EN 13084-7:2013 – SERBEST DURAN BACALAR
Bu standard seri veya tek parça olarak üretilmiş tek duvarlı çelik bacalar ve çelik astarların üretimini kapsar. Bu standard dış atmosfere baca gazını taşımada kullanılan serbest duran bacalar için tek duvarlı çelik bacalar ve çelik astarlarda kullanılmak üzere silindirik çelik mamullerin performans özelliklerini belirleyen bir ürün standardıdır. Bu standard aynı zamanda tek duvarlı çelik baca ve astarların parçası olan yalıtım ve kaplama için kuralları belirler. Bu doküman tek duvarlı çelik bacaların ve çelik astarların bu standarda uygunluğunu değerlendirmeyi sağlar.

Merhaba. WhatsApp Yardım Hattımıza Hoşgeldiniz. Nasıl yardımcı olabiliriz?
Merhaba. Telefon Yardım Hattımıza Hoşgeldiniz.
Merhaba. Bize haritadan kolayca ulaşabilirsiniz.